Sürdürülebilirlik » Kurumsal Sorumluluk

Ekolojik Duyarlılık

Çevre Politikaları


Çevre bilincinin çalışanlar arasında yaygınlaştırılması: Uygulamaya koyulan standartlar ve iç eğitimlerle çalışanlarda çevreye duyarlılık algısını arttırılmaya çalışılmaktadır.

Çevre ile ilgili yasalara uygunluk: Türkiye’ deki Çevre ile ilgili yasalar takip edilerek faaliyetlere bu yasalara uygunluk sağlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk: 2000 yılında alınan ISO14001 belgesi içeriği doğrultusunda çevre yönetim sistemi oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

Üçlü Sorumluluk İlkelerinin desteklenmesi: Güvenlik, işçi sağlığı ve çevreyi koruma konusunda Dünya kimya sanayi’nin gönüllü eylem planı olan Üçlü Sorumluluk İlkeleri Setaş tarafından benimsenmiş olup bütün birimlerince desteklenmektedir.

Enerji tasarrufu uygulamalarının desteklenmesi: Üretim proseslerinde iyileştirmeler yapılarak daha az enerji ve kaynak kullanımı sağlanmaktadır. Ayrıca şirket çalışanlarının kullanılan kağıttan, yakılan elektriğe kadar bireysel bazda enerji tasarrufu yönetimine katkısı sağlanmaktadır.

Atık Yönetimi: Setaş üretiminden çıkan atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi için kendi arıtma tesisi ve içinde bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi’nin arıtma hizmetinden faydalanmaktadır.

Organik tekstilin desteklenmesi: GOTS (Global Organic Textile Standard) tarafından küresel olarak uygulanan standartlar konusunda tekstil üretim zincirinde yer alan bir birim olarak Setaş da üzerine düşen görevi yapmakta, gerekli koşulları sağlayarak ürünleri için GOTS’a uygunluk sertifikası vermektedir.

Tekstilde Oeko-Tex standartlarına uygun ürünlerin geliştirilmesi: Tekstil ürünlerinin ekolojik açıdan uygunluğunu sağlamak için üzerlerinde bulunan maddelere sınırlamalar getiren Eko-Tex standartları doğrultusunda Setaş ürünlerinde sınırlandırılmış hammaddeler kullanılmamakta veya sınırların dışına çıkılmamaktadır.