Sürdürülebilirlik » Ürün Yönetimi

REACH

Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatı olan ve 1 Haziran 2007’de yürürlüğe giren REACH tüzüğü, bir dizi AB yönetmelik ve direktiflerini kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır.

Setaş, REACH tüzüğü ve getirdiği yükümlülükleri İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri )’e bağlı REACH Yardım Masası’nın web sitesi olan http://reach.immib.org.tr ‘den ve AKA (Avrupa Kimyasallar Ajansı)’nın duyurularından yakından takip ederek, söz konusu yasal yükümlülükleri yerine getirmekte ve süreç içinde gereken bütün düzenleme ve başvuruları yapmaktadır. Bu doğrultuda mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanterinde (EINECS) yer alan ürün ve maddelerin REACH’in devreye girdiği tarihten başlayarak, ön-kayıt işlemleri tamamlanmıştır. Bu ürün ve maddeler ön kayıt sonrası 2018’e kadar AKA’ya (Avrupa Kimyasalları Ajansı) sunulacak ve  bu  geçiş periyodunda AB’ye ihracatta herhangi bir duraksama yaşanmayacaktır.

Aynı kapsamda 28 Ekim 2008’de Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından yayınlanan Yüksek Önem Arz eden Maddeler Aday Listesi (SHVC)ve buna yapılan ekleme ve güncellemeler ile REACH Tüzüğü Ek XVII’ye de aktarılan Avrupa Konseyi’nin tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin uygulamaları da yakından takip edilmektedir. Şu an için Önem Arz Eden Maddeler Aday Listesi’nde yer almakta olan maddelerden herhangi biri üretimimizde kullanılmamaktadır.

Süreç:

Reach’İn yürürlüğe girmesi (son tarih 1 haziran 2007)
Ürünler için ön kayıt başvurularının gerçekleştirilmesi (son tarih 1 Haziran 2008): Setaş bu başvuruları tamamlamıştır.

Senelik satışı 1000 ton’un üzerinde olan ürünlerin kayıtlarının başvurularının tamamlanması (son tarih 1 Aralık 2010): Setaş bu başvuruları tamamlamıştır.

Senelik satışı 100 ton’un üzerinde olan ürünlerin kayıtlarının başvurularının tamamlanması (son tarih 1 Aralık 2013): Setaş bu başvurulara devam etmektedir.

Senelik satışı 1 ton’un üzerinde olan ürünlerin kayıtlarının başvurularının tamamlanması (son tarih 1 Aralık 2018): Setaş bu başvurulara devam etmektedir.

Setaş Kimya - REACH Taahhüt

Daha fazla bilgi için:

http://reach.immib.org.tr